Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

thelittleprince
17:01
thelittleprince
17:00
3556 0ccf

August 11 2017

thelittleprince
11:47
"przepadam za Nią, ale ona i ja - to nigdy, przenigdy nie mogło się udać"

August 07 2017

thelittleprince
21:03
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
thelittleprince
21:03
6703 deff
Reposted frommononok mononok viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
thelittleprince
20:43
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viaalliwantisyou alliwantisyou
thelittleprince
20:40
8648 897e
20:19
8522 fa83 500
thelittleprince
20:17
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted frommemequeen memequeen viapureevil pureevil
19:56
2262 7c24
thelittleprince
19:50
2055 b157 500
Reposted fromnfading nfading viastylte stylte
thelittleprince
19:49
8066 f031
Reposted frommisza misza viastylte stylte

July 30 2017

thelittleprince
13:38

July 29 2017

thelittleprince
12:41
6329 59a4 500
Poradnik pozytywnego myślenia

July 23 2017

thelittleprince
20:16
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadotknij dotknij
thelittleprince
20:11

July 20 2017

thelittleprince
09:48
0663 cc0b 500
thelittleprince
09:47
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viadotknij dotknij
thelittleprince
09:45
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaczekoladowysen czekoladowysen
09:45
7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadestroyed destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl