Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

thelittleprince
20:02
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
thelittleprince
20:02
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
thelittleprince
19:59
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaalliwantisyou alliwantisyou
thelittleprince
19:56
Yes, I'm drunk. And you're beautiful. And tomorrow morning, I'll be sober but you'll still be beautiful.
— The Dreamers (2003)
Reposted frommoviequotes moviequotes viaegzystencja egzystencja
thelittleprince
19:55
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
thelittleprince
19:54
5666 0108 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
19:50
9063 f72d
Reposted fromkrzysk krzysk viaalliwantisyou alliwantisyou
thelittleprince
19:47
przycisnąłem ją do siebie, przycisnąłem jak najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— "Zrób mi jakąś krzywdę"
thelittleprince
19:47
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viainyou inyou
19:45
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viakrzysk krzysk
thelittleprince
19:42
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
16:43
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
thelittleprince
15:08
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"

June 17 2017

19:28
thelittleprince
19:20
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
Reposted fromtygrysek tygrysek viazyrafa zyrafa
19:18
1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazyrafa zyrafa
thelittleprince
19:14
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viainyou inyou
thelittleprince
19:08
Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy,
w nocy nosi na ręce, żeby nie zginęła,
jej nocne obyczaje są zaskakujące,
długo by można na ten temat.

Wyjechała, lecz wróci i niech wraca ciągle,
niech ciągle powracają jej popołudniowe,
poranne i wieczorne obyczaje, znowu
mam życie, ona mi je robi.
— Świetliki, O.
thelittleprince
19:07
Haruki Murakami, Norwegian Wood
thelittleprince
19:06
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl