Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

thelittleprince
22:44
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viainyou inyou
thelittleprince
22:43
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamiimi miimi
thelittleprince
22:39
Powiedz co by się musiało stać żebyś patrzyła na mnie jak kiedyś
— Malik
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa

June 22 2017

thelittleprince
20:09
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadziewczynaszamana dziewczynaszamana
thelittleprince
20:09
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
20:09
thelittleprince
20:03
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasztukamatorka sztukamatorka
thelittleprince
20:02
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
thelittleprince
20:02
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
thelittleprince
19:59
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaalliwantisyou alliwantisyou
thelittleprince
19:56
Yes, I'm drunk. And you're beautiful. And tomorrow morning, I'll be sober but you'll still be beautiful.
— The Dreamers (2003)
Reposted frommoviequotes moviequotes viaegzystencja egzystencja
thelittleprince
19:55
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
thelittleprince
19:54
5666 0108 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
19:50
9063 f72d
Reposted fromkrzysk krzysk viaalliwantisyou alliwantisyou
thelittleprince
19:47
przycisnąłem ją do siebie, przycisnąłem jak najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— "Zrób mi jakąś krzywdę"
thelittleprince
19:47
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viainyou inyou
19:45
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viakrzysk krzysk
thelittleprince
19:42
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
16:43
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
thelittleprince
15:08
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl