Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

thelittleprince
13:23

Tego mu trzeba było: wyrzygać duszę.

— Gabriel García Márquez "Miłość w czasach zarazy"

June 01 2017

thelittleprince
15:45
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
thelittleprince
15:45
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
thelittleprince
15:30

May 29 2017

thelittleprince
18:39
5074 b9de 500
Wszędzie i do wszystkich mam zajebiście daleko Muminku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadynamite dynamite
thelittleprince
18:37
9879 c2aa
Reposted fromolakocie olakocie viadynamite dynamite
thelittleprince
18:37
1311 1017
Reposted fromrejka rejka viadynamite dynamite
thelittleprince
18:05
7422 fde2
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie

May 28 2017

thelittleprince
20:55
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
20:41
A życie ze mną? To niekończący się chaos, bałagan uczuć i myśli które są przelotne i porozrzucane jak przedmioty po domu. To bezustanna niewiadoma. Mnie trzeba ciągle łapać żebym gdzieś nie zniknęła, na przykład we własnym umyśle czy innym podejrzanym miejscu. Trochę w tym szaleństwa, trochę dziwaczności ale chyba najwięcej rozpaczy. Trzeba mocno kochać, żeby żyć z kimś kto każdego dnia jest wulkanem gotowym do wybuchu.
— Moja dusza pachnie Tobą (via xxrapgoddess)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaczekoladowysen czekoladowysen
20:39
bierz mnie całą, wraz z uczuciami i humorkami, rozczochranymi włosami i wadami, których mam sporo. Bierz, a dam ci wszystko co piękne tylko nie rezygnuj ze mnie
— (via misty–fikacje)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaczekoladowysen czekoladowysen
thelittleprince
20:39
20:35
6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viakiks kiks
thelittleprince
19:37
Nie jestem łatwy w związkach - to jedno
A w tych wyznaniowych to już na pewno
Kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie
Niby się tulę, a trzymam gardę
— Spięty

May 24 2017

thelittleprince
17:06
3959 76cd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaczekoladowysen czekoladowysen

May 23 2017

thelittleprince
11:57
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"

May 22 2017

thelittleprince
17:25
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viamiimi miimi
thelittleprince
17:24
2176 7263
Reposted fromkrzysk krzysk viamiimi miimi
thelittleprince
17:24
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaiga-xvl iga-xvl
thelittleprince
17:21
3244 a80f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl