Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

thelittleprince
10:24
8489 4254 500
Reposted fromkrzysk krzysk
thelittleprince
10:21
- I zostałem, jak ten idiota, jej przyjacielem. Wiesz, co to znaczy? Że chciałem być blisko niej, ona mnie też, ale nasze: "blisko" oznaczało coś zupełnie innego. Ja miałem do tego niestworzone ilości czasu, siły, a dziś nawet twierdzę, że i masochizmu. 
Widziałem potem kilku innych, młodych, zaciekawionych, zwabionych jej podskórnym płomieniem. Widziałem, jak się puszą, jak się starają - najpierw zwrócić jej uwagę, potem rozłożyć jej nogi. Widziałem te umizgi i myślałem sobie... nie - ja wiedziałem - że ona tak nie lubi. Że lubi coś innego. Że to ją zniesmacza, że coś innego ją rani, że ją nudzi, albo kompletnie nie interesuje. Mogłem sobie wyobrazić jej reakcje, słowa, mechanizmy obronne. Mogłem. Skatalogowałem sobie ją w mojej głowie. 
Znałem ją. Znałem ją w sposób, w jaki nie znał jej nikt inny. Poświęciłem na to czas, który nigdy wcześniej nie miał dla mnie takiego znaczenia. Poznałem ją. Byłem w niej, częścią niej. Chciałem dla niej najlepszego, co oznaczało mnie, ale też zupełne przeciwieństwo mnie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted frompinkdress pinkdress viaczekoladowysen czekoladowysen
10:18
0725 ac53
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadestroyed destroyed

April 24 2017

thelittleprince
14:03
1400 5367
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
thelittleprince
11:03
3941 4ae7
Reposted fromkrzysk krzysk
thelittleprince
11:02
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako vialamujer lamujer
thelittleprince
11:00
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viaviolator violator
11:00
7986 fae9
Reposted frommirosia mirosia viameadowlarks meadowlarks
10:58
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou

April 21 2017

23:55
I feel more and more that the most beautiful people are the ones who are comfortable with themselves.
— Alber Elbaz (via quotemadness)
Reposted fromink ink viasleepybeauty sleepybeauty
23:54
9706 807e 500
Reposted fromink ink viasleepybeauty sleepybeauty
thelittleprince
16:52
Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna.
— ?

April 18 2017

13:17
Take a lover who looks at you like maybe you are magic.
— Frida Kahlo   (via sweetlilacs)
Reposted fromink ink viasleepybeauty sleepybeauty

April 17 2017

thelittleprince
11:26
5966 6e27
Reposted fromMuppet Muppet vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
10:57
thelittleprince
10:55

April 16 2017

thelittleprince
16:40
8225 2f7b
Reposted fromkrzysk krzysk

April 15 2017

thelittleprince
16:13
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viafearoflove fearoflove
thelittleprince
15:49
0475 82c0 500
Pachu m torres
Reposted fromPoranny Poranny viafearoflove fearoflove
thelittleprince
15:34
Decyzja oswojenia niesie za sobą ryzyko łez.
— Antoine de Saint-Exupéry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl