Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

thelittleprince
23:59

****

milczeć
to nie to samo
co nic nie powiedzieć

pierwsze
trudniej usłyszeć

drugie
łatwiej znieść

jak wiele hałasu o nic

— Andrzej Ballo

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
23:53
thelittleprince
23:46
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
23:45
Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
23:44
7162 a15c
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
23:43
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
thelittleprince
23:43
9817 d6ed
Reposted fromkarahippie karahippie
23:41
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch vialexxie lexxie
thelittleprince
23:40
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vialexxie lexxie

April 20 2018

thelittleprince
06:59
3312 a4e7
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaparisienne laparisienne

April 19 2018

thelittleprince
21:30
Stop, w mojej głowie tysiąc pytań, rozwiązuję quiz Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats?
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
21:29
0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadotknij dotknij
thelittleprince
21:23
0663 cc0b 500
thelittleprince
21:21
7218 f59f 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
21:18
0488 c3b3
Reposted fromgive--me--love give--me--love viagriber griber
thelittleprince
21:17
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagriber griber
thelittleprince
21:17
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagriber griber
thelittleprince
21:15

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamy-life my-life
thelittleprince
21:12
5765 dd65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorazon corazon
thelittleprince
21:11
6728 76ba
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl