Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2018

20:45
1229 1cf2 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
thelittleprince
20:44
2544 bad7 500
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa

January 29 2018

23:08
9792 f320 500

hellish-b0y:

Three Colors: White (1994)

Reposted fromochgod ochgod viasatyra satyra
thelittleprince
23:04
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra

January 25 2018

thelittleprince
19:39
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
— pogromcazelkow.soup.

January 14 2018

thelittleprince
23:35
0955 cb1d
Reposted fromministerium ministerium via000monnnn066 000monnnn066

December 30 2017

thelittleprince
23:04
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viawszystkodupa wszystkodupa

December 28 2017

thelittleprince
17:38
thelittleprince
16:49
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die viaalliwantisyou alliwantisyou
thelittleprince
16:32
thelittleprince
15:28
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
15:22
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
15:22
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
thelittleprince
15:12
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
thelittleprince
14:59
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
thelittleprince
14:51
6054 8b55
Reposted fromkrzysk krzysk viadotknij dotknij

December 25 2017

thelittleprince
13:25
Reposted fromshitty shitty viajanealicejones janealicejones
thelittleprince
13:11
Każdy z nas może nagle spotkać osobę, która od razu wydaje się niesłychanie bliska. Jej widok, głos, wszystko pozostawia olbrzymi wpływ. Nie można zapomnieć takiej osoby.
— Zbigniew Lew-Starowicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vianeonv neonv
13:10
8364 3ebd
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianeonv neonv
thelittleprince
13:10
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul vianeonv neonv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl