Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

thelittleprince
11:39
thelittleprince
11:38
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

October 17 2018

11:58
0680 34eb 500

xcoffees:

brown/modern blog :) 

thelittleprince
11:57
thelittleprince
11:56
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
11:54
thelittleprince
11:53
4090 9a52 500
Reposted fromzciach zciach viadrugs drugs
11:51
2542 7cdf
Reposted fromamatore amatore viapoppyseed poppyseed

October 10 2018

thelittleprince
15:28
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viapureevil pureevil
thelittleprince
15:25
14 lipca 1987r.
Są ludzie, którzy cierpią bez względu na okoliczności, pomimo szczęśliwych przeżyć. Żyją z poczucia obowiązku i po chwilach uniesień, ekstazy, popadają w depresję egzystencjalną. Ja również.
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
thelittleprince
15:22
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
thelittleprince
15:19
5535 afd1 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
09:09
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viaklvg klvg

September 30 2018

21:51
4044 51e8 500

September 26 2018

thelittleprince
17:52
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagriber griber
thelittleprince
17:52
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viagriber griber
thelittleprince
17:52
9452 6636 500
Reposted fromsober sober viagriber griber
thelittleprince
17:51
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialandofmagic landofmagic
thelittleprince
17:51
1370 33de
Reposted fromzuzannag zuzannag viawecouldbeclose wecouldbeclose

September 14 2018

thelittleprince
23:05
3164 44ed 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapanmrok panmrok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl