Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

thelittleprince
20:16
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadotknij dotknij
thelittleprince
20:11

July 20 2017

thelittleprince
09:48
0663 cc0b 500
thelittleprince
09:47
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viadotknij dotknij
thelittleprince
09:45
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaczekoladowysen czekoladowysen
09:45
7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadestroyed destroyed

July 11 2017

thelittleprince
19:52
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie

July 09 2017

thelittleprince
18:40
2701 f67e 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne

July 08 2017

thelittleprince
17:52

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadotknij dotknij
thelittleprince
17:51
9365 cb3d
Reposted fromkarahippie karahippie
17:47
9967 4262 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadestroyed destroyed
17:29
1318 795d
thelittleprince
17:29
2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viaiga-xvl iga-xvl
thelittleprince
17:01
7461 2c7e 500
stpam
Reposted fromuoun uoun viaczekoladowysen czekoladowysen

July 07 2017

thelittleprince
13:50
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska

July 03 2017

thelittleprince
21:53
7660 8e66
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
21:52
0711 3d60 500

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

thelittleprince
21:40
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromhappy25 happy25 viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa

June 27 2017

14:34
4709 bc69
Reposted fromgirlafraid girlafraid viasleepybeauty sleepybeauty

June 25 2017

thelittleprince
22:44
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl