Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

thelittleprince
20:00
0959 63e6 500
Reposted fromNajada Najada viayolandi yolandi

March 18 2017

14:09
thelittleprince
14:09
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viayolandi yolandi

March 15 2017

16:48
1095 4a28 500

vjeranski:

Malcolm Liepke
Night Shadows
oil on canvas 41 x 66 cm

Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
16:31
1026 a410 500
thelittleprince
16:18
thelittleprince
16:09
6845 41fb 500
Reposted fromrisky risky viasztukamatorka sztukamatorka
thelittleprince
16:09
2159 929a 500
Reposted fromoutline outline viasztukamatorka sztukamatorka

March 13 2017

thelittleprince
23:35
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viapureevil pureevil
23:33
1040 ebae
Reposted fromLittleJack LittleJack viapureevil pureevil
thelittleprince
23:31
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viapureevil pureevil

March 11 2017

thelittleprince
22:15
Ja pierdolę - mówię, gdyż nagle wszystko zdaje mi się przegrane. Gdyż jestem świadom, jako że nie będzie teraz lekko.
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadooomiiin dooomiiin
22:15
7049 25a0 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viadooomiiin dooomiiin

March 09 2017

thelittleprince
23:22
8195 9d49
Reposted frommrrru mrrru viasaturdaycomeslow saturdaycomeslow
thelittleprince
23:22
1386 8b18 500

March 08 2017

thelittleprince
10:06
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viayolandi yolandi

March 07 2017

thelittleprince
21:47
4474 172f 500
Reposted fromoll oll viaalliwantisyou alliwantisyou
thelittleprince
21:44
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viamadamemonroe madamemonroe
thelittleprince
21:18
8506 5382 500
Reposted frombrzask brzask viaczekoladowysen czekoladowysen
thelittleprince
21:07
2003 555f
Reposted fromnataliablus nataliablus vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl