Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

thelittleprince
17:48
9001 71d6
16:37
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawszystkodupa wszystkodupa
thelittleprince
14:03
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal

November 08 2017

thelittleprince
21:11
5380 a36c 500
Reposted fromAlcea Alcea viacats cats

November 04 2017

19:18
19:18
0687 babe 500
19:07
0706 c1c8 500
Reposted fromtheolicious theolicious vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
19:07
3607 6bd1
Reposted fromluksfer luksfer vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
19:07
3615 89e4 500
Reposted fromluksfer luksfer vialaparisienne laparisienne
thelittleprince
17:27
thelittleprince
17:06
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viafoodforsoul foodforsoul

November 02 2017

thelittleprince
20:24
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viacitiesofnight citiesofnight
19:02

November 01 2017

thelittleprince
14:40
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianietutejsza nietutejsza
thelittleprince
14:39
thelittleprince
14:36
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viamadamemonroe madamemonroe

October 29 2017

thelittleprince
23:01
Pewne miłości mogą być... większe niż inne albo bardziej skomplikowane, albo... trudniejsze do odpuszczenia. Nie są nam jednak przeznaczone. Obiektu miłości się nie wybiera. Ale można wybrać, jak się kocha. Pewne osoby można kochać tylko, gdy się z nimi nie jest.
— Blair Waldorf
thelittleprince
22:19
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006)
Reposted fromlovvie lovvie viamadda madda
thelittleprince
20:14
0746 51ce
Reposted fromhazels hazels viajanealicejones janealicejones
thelittleprince
20:13
4677 ba34 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl